Przemysł ruszył po fotowoltaikę
Przemysł ruszył po fotowoltaikę

Przemysł ruszył po fotowoltaikę

Własne źródło energii to jeden z najlepszych sposobów na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Rok 2019 rozpoczął się poważnym zamieszaniem związanym z galopującymi podwyżkami cen energii elektrycznej, w wyniku którego odbiorcy energii otrzymali aneksy zmieniające warunki cenowe dostaw, a wielu z niezależnych dostawców ogłosiło upadłość.

Gwałtowany wzrost cen postanowił wiele przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, zmuszając je do podjęcia zdecydowanych działań. Konsekwencje wzrostu cen z pewnością nie dotknęły tak mocno tych zakładów, które już wcześniej zadbały o zwiększenie swojej efektywności energetycznej oraz wyposażyły się we własne źródła energii odnawialnej. Z całą pewnością skala problemu jest jednak bardzo znacząca, dlatego rząd obiecał ekspresowe przyjęcie specjalnej ustawy, która miałaby zamrozić ceny energii elektrycznej na poziomie z 2018 roku.

Eksperci zgodni są jednak co do tego, że takie rozwiązanie nie jest w stanie przynieść ulgi odbiorcom energii na długo i to z kilku względów:

1. Ceny energii elektrycznej rosną i będą rosły jeszcze przez wiele lat.

Wynika to po pierwsze z faktu, że wraz z rozwojem technologii, gospodarki i ogólnym wzrostem dobrobytu konsumpcja energii elektrycznej musi rosnąć, co wynika z podstawowej zasady zachowania równowagi pomiędzy podażą, a popytem. Popyt nie jest jednak tutaj jedynym czynnikiem, ponieważ jednocześnie w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia ze znaczącym spadkiem podaży energii. Większość naszych krajowych elektrowni to przestarzałe bloki węglowe oparte o wyczerpujące się zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów naszych elektrowni lub nawet ich wyłączenia w połączeniu z coraz trudniejszym dostępem do paliw kopalnych musi dać efekt w postaci wzrostu cen finalnego produktu, czyli energii elektrycznej.

2. Polski miks energetyczny wymaga radykalnych zmian.

Chyba żaden ekspert działający na rynku energetyki od dawna nie ma wątpliwości, że Polsce nie uda się do 2020 roku spełnić unijnych wymagań w zakresie zmniejszenia emisyjności polskiej gospodarki oraz zwiększenia udziału źródeł odnawialnych do poziomu zapisanego w unijnych dyrektywach. Kilka miesięcy temu przyznał się do tego także polski rząd, wskazując, że uzyskanie udziału źródeł odnawialnych na poziomie 15% do końca roku 2020 jest już w zasadzie niemożliwe. Tymczasem Parlament Europejski zdąrzył już przyjąć kolejny pakiet dyrektyw, określający nowe poziomy produkcji energii z OZE z perspektywą do roku 2030. 

Czym może się skończyć opieszałość w rozwoju OZE? Po pierwsze próbą szybkiego nadrobienia zaległości i dynamicznym, wręcz niekontrolowanym rozwojem technologii OZE, czego pierwsze symptomy możemy zaobsarwować już dzisiaj, a po drugie koniecznością zaimportowania energii odnawialnej (tzw. transfer statystyczny) z krajów ościennych, które mają jej więcej niż się od nich wymaga. Jak nietrudno się domyśleć, taki scenariusz znajdzie odzwierciedlenie w notowaniach na Towarowej Giełdzie Energii.

3. Koszty zaopatrzenia w energię to nie tylko sama energia.

Struktura kosztów znajdująca się w naszych rachunkach za energię to nie tylko pozycje uwzględniające samo zużycie energii ale także, a nawet przedewszystkim, pozycje odnoszące się do kosztów jej dostawy. W zależności od grupy taryfowej, koszt dostawy energii elektrycznej do odbiorcy końcowego to od 15 do nawet 60% wartości całego rachunku za energię. 

Skąd biorą się koszty dystrybucji? Są to przede wszystkim koszty właściciela sieci (OSD) związane z jej bieżącą eksploatacją i konserwacją, ale także wszelkie straty techniczne wynikające z konieczności przesyłania je na duże odległości. Aktualne raporty odnoszące się do stanu polski sieci dystrybucyjnych, wskazują, że blisko 70% infrastruktury dystrybucyjnej jest starsza niż 30 lat i wymaga pilnego remontu. 

4. Rynek energii podlega zasadom konkurencyjności.

Energetyka bez wątpienia zalicza się do tzw. regulowanych sektorów gospodarki, które ze względu na swje strategiczne znaczenie podlegają kontroli i koncesjonowaniu określonych organów. Niezależnie od tego, energia elektryczna stanowi towar, którego ceny na rynku hurtowym podlegają zwyczajnym mechanizmom rynkowym, a zatem wpływ instytucji rządowych na ceny energii pozostaje z natury rzeczy ograniczony.

5. Komisja Europejska uznała dopłaty do energii za pomoc publiczną

Instytucje takie jak Komisja Europejska mają za zadanie dbać o utrzymanie na terenie wspólnoty europejskiej odpowiedniego poziomu konkurencyjności. Wszelkie próby faworyzowania uczestników rynku np. poprzez dopłaty do energii elektrycznej, muszą być notyfikowane przez Komisję Europejską, w innym wypadku mogą zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną, która zaburza konkurencję. W efekcie podmioty, które uzyskały takie wsparcie mogą zostać po czasie obowiązane do jego zwrotu w całości, co w przypadku konieczności zwrotu uzyskanych dopłat do energii okazałoby się katastrofalne w skutkach.

Eksperci zgodni są zatem co do tego, że przedsiębiorcy nie będą mogli liczyć w najbliższym czasie na jakikolwiek dopłaty ze strony rządu do coraz droższej energii elektrycznej.

W kontekście powyższego, odbiorcy energii elektrycznej, w tym także duże zakłady przemysłowe, bardzo intensywnie rozpoczęły poszukiwania oszczędności. Jednym z najlepszych sposobów jest uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii na wiele lat, poprzez zwybudowanie własnej elektrowni. Zdecydowanie najpopularniejszym paliwem do produkcji energii elektrycznej we własnej minielektrowni staje się ostatnimi czasy... słońce. 

Jak pokazują najnowsze raporty rynkowe, europejski rynek fotowoltaiki rośnie w niezwykle dynamicznie, osiągając w niektórych krajach poziom wzrostu na poziomie 90% w skali roku. Wynika to po pierwsze ze stale spadających cen samej technologii fotowoltaicznej, jak również rosnących cen energii na rynkach światowych.

Szacuje się, że liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w roku 2019 podwoi się w stosunku do roku poprzedniego.

Jeżeli jesteś zainteresowany zainstalowaniem własnej instalacji fotowoltaicznej i uwolnieniem się od podwyżek cen energii na zawsze - SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Używamy ciasteczek zgodnie z regulaminem dostępnym >tutaj< Rozumiem