Warszawiacy wybierają fotowoltaikę!
Warszawiacy wybierają fotowoltaikę!

Warszawiacy wybierają fotowoltaikę!

W tym roku mieszkańcy Warszawy zainwestują ponad 16 mln złotych we własne źródła energii.

Stołeczny ratusz od kilku lat organizuje nabory na dofinansowanie własnych źródeł odnawialnych. Okazuje się, że podczas ostatniego naboru padł absolutny rekord, ponieważ do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy wpłynęły łącznie 1694 wnioski.

Do tej pory miasto dofinansowało 5216 instalacji OZE dla mieszkańców oraz miejscowych firm, przeznaczając na to kwotę 35,5 miliona złotych. Jednak w roku 2019 padł absolutny rekord, ponieważ tylko w ostatnim naborze wpłynęły wnioski na kwotę niemal 17 milionów złotych.

Jak zapewnia Urząd Miasta, środki na sfinansowanie inwestycji objętych wnioskami są zabezpieczone i wkrótce powinny zostać uruchomione. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat tego, o dofinansowanie jakich źródeł OZE wnioskowali warszawiacy, jednak wiadomo, że przeważająca część wniosków dotyczy właśnie instalacji fotowoltaicznych.

Przypomnijmy, że warszawski ratusz jest gotów dofinansować 30% kosztów instalacji fotowoltaicznych realizowanych u prosumentów na terenie Warszawy. Zwrotu z takiej inwestycji możemy spodziewać się po ok. 5 latach w przypadku dotacji oraz maksymalnie 7 latach w przypadku finansowania komercyjnego.

Najpewniej ze względu na wysoką opłacalność inwestycji w źródła fotowoltaiczne oraz stale rosnące ceny energii, jest to obecnie jeden z naszybciej rosnących rynków w Polsce. Bazując na danych Urzędu Regulacji Energetyki, można zauważyć, że łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce co roku podwaja się. Warto przypomnieć, że do końca pierwszego półrocza 2019 roku, zainstalowano więcej mikroinstalacji fotowoltaicznych niż przez cały zeszły rok. Podobna sytuacja miała miejsce również w poprzednich latach, co czyni nas czwartym najszybciej rozwijającym się rynkiem fotowoltaicznym w Europie.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, stołeczny ratusz ma rozpocząć we wrześniu ale do kontaktu z nami, zapraszamy już teraz!

Używamy ciasteczek zgodnie z regulaminem dostępnym >tutaj< Rozumiem